Excel formule KUBUSKPILID

KUBUSKPILID: Geeft een KPI-eigenschap (Key Performance Indicator) als resultaat en geeft de KPI-naam weer in de cel.

De formule KUBUSKPILID in Excel geeft een Key Performance Indicator (KPI)-eigenschap als resultaat en geeft de KPI-naam weer in de cel. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken.

Syntaxis KUBUSKPILID

KUBUSKPILID(verbinding, kpi_naam, kpi_eigenschap, [bijschrift])

verbinding: Een tekenreeks die de naam van de verbinding met de kubus aangeeft.

kpi_naam: Een tekenreeks die de naam van de KPI in de kubus aangeeft.

kpi_eigenschap: Het KPI-onderdeel dat als resultaat wordt gegeven. Kan een van de volgende waarden hebben:

bijschrift: Een alternatieve tekenreeks die in de cel wordt weergegeven in plaats van kpi_naam en kpi_eigenschap.

Functie KUBUSKPILID in het Engels

De functie KUBUSKPILID wordt in het Engels gebruikt als: CUBEKPIMEMBER

Excel formules uit de categorie Kubus

De Excel formule KUBUSKPILID is een functie van de Excel formules categorie Kubus. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KUBUSLID, KUBUSLIDEIGENSCHAP, KUBUSSET, KUBUSSETAANTAL, KUBUSWAARDE.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →