Excel formule KUBUSLID

KUBUSLID: Geeft een lid of tupel als resultaat van de kubus.

De formule KUBUSLID in Excel geeft een lid of tupel als resultaat van de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig is.

Syntaxis KUBUSLID

KUBUSLID(verbinding, lid_expressie, [bijschrift])

verbinding: Een tekenreeks die de naam van de verbinding met de kubus aangeeft.

lid_expressie: Een tekenreeks die een multidimensionale expressie (MDX) aangeeft die een uniek lid in de kubus oplevert. lid_expressie kan ook een tupel zijn, opgegeven als cellenbereik of matrixconstante.

bijschrift: Een tekenreeks die in de cel wordt weergegeven in plaats van het bijschrift van de kubus, als die is opgegeven.

Functie KUBUSLID in het Engels

De functie KUBUSLID wordt in het Engels gebruikt als: CUBEMEMBER

Excel formules uit de categorie Kubus

De Excel formule KUBUSLID is een functie van de Excel formules categorie Kubus. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KUBUSLIDEIGENSCHAP, KUBUSSET, KUBUSSETAANTAL, KUBUSWAARDE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →