Excel formule KUBUSLIDEIGENSCHAP

KUBUSLIDEIGENSCHAP: Geeft de waarde als resultaat van een lideigenschap in de kubus.

De formule KUBUSLIDEIGENSCHAP in Excel geeft de waarde als resultaat van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en geeft de opgegeven eigenschap voor dit lid als resultaat.

Syntaxis KUBUSLIDEIGENSCHAP

KUBUSLIDEIGENSCHAP(verbinding, lid_expressie, eigenschap)

verbinding: Een tekenreeks die de naam van de verbinding met de kubus aangeeft.

lid_expressie: Een tekenreeks die een multidimensionale expressie (MDX) van een lid in de kubus aangeeft.

eigenschap: Een tekenreeks die de naam aangeeft van de eigenschap die als resultaat wordt gegeven, of een verwijzing naar een cel met de naam van de eigenschap.

Functie KUBUSLIDEIGENSCHAP in het Engels

De functie KUBUSLIDEIGENSCHAP wordt in het Engels gebruikt als: CUBEMEMBERPROPERTY

Excel formules uit de categorie Kubus

De Excel formule KUBUSLIDEIGENSCHAP is een functie van de Excel formules categorie Kubus. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KUBUSSET, KUBUSSETAANTAL, KUBUSWAARDE.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →