Excel formule KUBUSSET

KUBUSSET: Definieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt. Deze set wordt vervolgens als resultaat gegeven aan Microsoft Excel.

De formule KUBUSSET in Excel definieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt. Deze set wordt vervolgens als resultaat gegeven aan Microsoft Excel.

Syntaxis KUBUSSET

KUBUSSET(verbinding, setexpressie, [bijschrift], [sorteervolgorde], [sorteercriterium])

verbinding: Een tekenreeks die de naam van de verbinding met de kubus aangeeft.

setexpressie: Een tekenreeks van een setexpressie waarmee een ledenset of tupelset wordt opgehaald. setexpressie kan ook een celverwijzing zijn naar een Excel-bereik met een of meer leden, tupels of sets.

bijschrift: Een tekenreeks die in de cel wordt weergegeven in plaats van het bijschrift van de kubus, als die is opgegeven.

sorteervolgorde: Het type sortering dat moet worden toegepast. Kies uit een van de volgende opties:

sorteercriterium: Een tekenreeks van de waarde waarop moet worden gesorteerd. Als u bijvoorbeeld de stad met de hoogste verkoopcijfers wilt zien, verwijst setexpressie naar de set steden en sorteercriterium naar het verkoopresultaat. Of als u de stad met de meeste inwoners wilt zien, verwijst setexpressie naar een set steden en sorteercriterium naar het inwonersaantal. Als voor sorteervolgorde sorteercriterium vereist is en u sorteercriterium weglaat, geeft KUBUSSET de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

Functie KUBUSSET in het Engels

De functie KUBUSSET wordt in het Engels gebruikt als: CUBESET

Excel formules uit de categorie Kubus

De Excel formule KUBUSSET is een functie van de Excel formules categorie Kubus. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KUBUSSETAANTAL, KUBUSWAARDE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →