Excel formule KUBUSSETAANTAL

KUBUSSETAANTAL: Haalt het aantal items in een set op.

De formule KUBUSSETAANTAL in Excel geeft het aantal items in een set als resultaat.

Syntaxis KUBUSSETAANTAL

KUBUSSETAANTAL(set)

set: Een tekenreeks die een Microsoft Excel-expressie aangeeft waarmee een set wordt opgehaald die is gedefinieerd met de functie KUBUSSET. set kan ook de functie KUBUSSET zijn, of een verwijzing naar een cel met de functie KUBUSSET.

Functie KUBUSSETAANTAL in het Engels

De functie KUBUSSETAANTAL wordt in het Engels gebruikt als: CUBESETCOUNT

Excel formules uit de categorie Kubus

De Excel formule KUBUSSETAANTAL is een functie van de Excel formules categorie Kubus. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KUBUSWAARDE.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →