Excel formule KUBUSWAARDE

KUBUSWAARDE: Geeft een statistische waarde als resultaat van de kubus.

De formule KUBUSWAARDE in Excel geeft een statistische waarde als resultaat van de kubus.

Syntaxis KUBUSWAARDE

KUBUSWAARDE(verbinding, [lid_expressie1], [lid_expressie2], …)

verbinding: Een tekenreeks of de naam van de verbinding met de kubus.

lid_expressie: Een tekenreeks of een multidimensionale expressie (MDX) die een lid of tupel van de kubus evalueert. lid_expressie kan daarnaast ook een set zijn die met de functie KUBUSSET is gedefinieerd. Gebruik lid_expressie als een slicer om het gedeelte van de kubus te definiëren waarvan de samengestelde waarde wordt geretourneerd. Als er in lid_expressie geen waarde is gedefinieerd, wordt de standaardwaarde van de kubus gebruikt.

Functie KUBUSWAARDE in het Engels

De functie KUBUSWAARDE wordt in het Engels gebruikt als: CUBEVALUE

Excel formules uit de categorie Kubus

De Excel formule KUBUSWAARDE is een functie van de Excel formules categorie Kubus.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →