Excel formule KURTOSIS

KURTOSIS: Geeft de kurtosis van een gegevensverzameling.

Functie KURTOSIS in het Engels

De functie KURTOSIS wordt in het Engels gebruikt als: KURT

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule KURTOSIS is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KWARTIEL.EXC, KWARTIEL.INC, LIJNSCH, LOGNORM.INV, LOGNORM.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →