Excel formule KWARTIEL.EXC

KWARTIEL.EXC: Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, exclusief.

Syntaxis KWARTIEL.EXC

KWARTIEL.EXC(matrix;kwartiel)

matrix: De matrix of het cellenbereik met de numerieke waarden waarvan u een kwartiel wilt berekenen.

kwartiel: Geeft aan welke waarde als resultaat gegeven moet worden.

Functie KWARTIEL.EXC in het Engels

De functie KWARTIEL.EXC wordt in het Engels gebruikt als: QUARTILE.EXC

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule KWARTIEL.EXC is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KWARTIEL.INC, LIJNSCH, LOGNORM.INV, LOGNORM.VERD, LOGSCH.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →