Excel formule KWARTIEL.INC

KWARTIEL.INC: Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, inclusief.

Syntaxis KWARTIEL.INC

KWARTIEL.INC(matrix,kwartiel)

matrix: De matrix of het cellenbereik met de numerieke waarden waarvan u een kwartiel wilt berekenen.

kwartiel: Geeft aan welke waarde als resultaat gegeven moet worden.

Functie KWARTIEL.INC in het Engels

De functie KWARTIEL.INC wordt in het Engels gebruikt als: QUARTILE.INC

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule KWARTIEL.INC is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LIJNSCH, LOGNORM.INV, LOGNORM.VERD, LOGSCH, MAX.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →