Excel formule LAATSTE.DAG

LAATSTE.DAG: Geeft het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden.

De formule LAATSTE.DAG in Excel zet de laatste dag van de maand die een opgegeven aantal maanden voor of na begindatum ligt, om in een serieel getal. Gebruik LAATSTE.DAG om vervaldatums te berekenen die op de laatste dag van de maand vallen.

Syntaxis LAATSTE.DAG

LAATSTE.DAG(begindatum, aantal_maanden)

begindatum: Een datum die de begindatum vertegenwoordigt. Datums moeten worden ingevoerd met de functie DATUM of als resultaat van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor 23 mei 2008. Er kunnen problemen ontstaan wanneer datums als tekst worden ingevoerd.

aantal_maanden: Het aantal maanden voor of na de begindatum. Geef een positieve waarde voor aantal_maanden op als u het seriële getal van een datum na de begindatum wilt bepalen. Geef een negatieve waarde op als het u gaat om een datum die voor de begindatum ligt.

Functie LAATSTE.DAG in het Engels

De functie LAATSTE.DAG wordt in het Engels gebruikt als: EOMONTH

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule LAATSTE.DAG is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MAAND, MINUUT, NETTO.WERKDAGEN, NETWERKDAGEN.INTL, NU.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →