Excel formule LIJNSCH

LIJNSCH: Geeft de parameters van een lineaire trend.

De formule LIJNSCH in Excel met de functie LIJNSCH berekent u de grootheden voor een lijn met de methode van de kleinste kwadraten om een rechte lijn te berekenen die het beste past bij uw gegevens, en wordt als resultaat een matrix gegeven die de lijn beschrijft. U kunt de functie LIJNSCH ook combineren met andere functies en zo de statistische gegevens voor andere typen modellen berekenen die lineaire modellen in de onbekende parameters zijn, waaronder machtreeksen en polynomiale, logaritmische en exponentiële reeksen. Omdat deze functie een matrix met waarden als resultaat geeft, moet de functie worden ingevoerd als een matrixformule. Instructies vindt u na de voorbeelden in dit artikel.

Syntaxis LIJNSCH

LIJNSCH(y-bekend, [x_bekend], [const], [stat])

y-bekend: De reeks y-waarden die u al kent uit de relatie y = mx + b.

x-bekend: Een optionele reeks x-waarden die u wellicht al kent uit de relatie y = mx + b.

const: Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijkgesteld moet worden aan nul.

stat: Een logische waarde die aangeeft of als resultaat ook aanvullende regressiegrootheden moeten worden gegeven.

Functie LIJNSCH in het Engels

De functie LIJNSCH wordt in het Engels gebruikt als: LINEST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule LIJNSCH is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LOGNORM.INV, LOGNORM.VERD, LOGSCH, MAX, MAXA.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →