Excel formule LIN.AFSCHR

LIN.AFSCHR: Geeft de lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn.

De formule LIN.AFSCHR in Excel berekent de lineaire afschrijving van activa over één bepaalde termijn.

Syntaxis LIN.AFSCHR

LIN.AFSCHR(kosten, restwaarde, duur)

kosten: De aanschafkosten van de activa.

restwaarde: De waarde van de activa aan het einde van de afschrijving (ook wel de restwaarde genoemd).

duur: Het aantal termijnen waarover de activa worden afgeschreven (ook wel de levensduur van het activum genoemd).

Functie LIN.AFSCHR in het Engels

De functie LIN.AFSCHR wordt in het Engels gebruikt als: SLN

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule LIN.AFSCHR is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NHW, NHW2, NOMINALE.RENTE, NPER, OPBRENGST.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →