Excel formule LOG

LOG: Geeft de logaritme van een getal, met het opgegeven grondtal.

De formule LOG in Excel berekent de logaritme van een getal met het door u opgegeven grondtal.

Syntaxis LOG

LOG(getal, [grondtal])

getal: Het positieve reƫle getal waarvan u de logaritme wilt berekenen.

grondtal: Het grondtal voor de logaritme. Als u grondtal weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 10.

Functie LOG in het Engels

De functie LOG wordt in het Engels gebruikt als: LOG

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule LOG is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LOG10, MACHT, MULTINOMIAAL, ONEVEN, PI.



Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →