Excel formule LOG.NORM.INV

LOG.NORM.INV: Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling.

De formule LOG.NORM.INV in Excel berekent de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters gemiddelde en standaarddev. Als kans = LOG.NORM.VERD(x;...), is LOG.NORM.INV(kans;...) = x.

Syntaxis LOG.NORM.INV

LOG.NORM.INV(kans, gemiddelde, standaarddev)

kans: Een kans die samenhangt met de logaritmische normale verdeling.

gemiddelde: Het gemiddelde van ln(x).

standaarddev: De standaarddeviatie van ln(x).

Functie LOG.NORM.INV in het Engels

De functie LOG.NORM.INV wordt in het Engels gebruikt als: LOGINV

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule LOG.NORM.INV is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LOG.NORM.VERD, MODUS, NEG.BINOM.VERD, NORM.INV, NORM.VERD.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →