Excel formule LOG.NORM.VERD

LOG.NORM.VERD: Geeft de cumulatieve logaritmische normale verdeling.

Syntaxis LOG.NORM.VERD

LOG.NORM.VERD(x,gemiddelde,standaarddev)

x: De waarde waarvoor de functie wordt geƫvalueerd.

gemiddelde: Het gemiddelde van ln(x).

standaarddev: De standaarddeviatie van ln(x).

Functie LOG.NORM.VERD in het Engels

De functie LOG.NORM.VERD wordt in het Engels gebruikt als: LOGNORMDIST

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule LOG.NORM.VERD is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MODUS, NEG.BINOM.VERD, NORM.INV, NORM.VERD, PERCENT.RANG.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →