Excel formule LOGNORM.INV

LOGNORM.INV: Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev.

De formule LOGNORM.INV in Excel berekent de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters gemiddelde en standaarddev. Als kans = LOGNORM.VERD(x;...), geldt LOGNORM.INV(kans;...) = x.

Syntaxis LOGNORM.INV

LOGNORM.INV(kans, gemiddelde, standaarddev)

kans: Een kans die samenhangt met de logaritmische normale verdeling.

gemiddelde: Het gemiddelde van ln(x).

standaarddev: De standaarddeviatie van ln(x).

Functie LOGNORM.INV in het Engels

De functie LOGNORM.INV wordt in het Engels gebruikt als: LOGNORM.INV

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule LOGNORM.INV is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LOGNORM.VERD, LOGSCH, MAX, MAXA, MEDIAAN.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →