Excel formule LOGNORM.VERD

LOGNORM.VERD: Geeft de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal is verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev.

Syntaxis LOGNORM.VERD

LOGNORM.VERD(x,gemiddelde,standaarddev,cumulatief)

x: De waarde waarvoor de functie wordt geƫvalueerd.

gemiddelde: Het gemiddelde van ln(x).

standaarddev: De standaarddeviatie van ln(x).

cumulatief: Een logische waarde die de vorm van de functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert LOGNORM.VERD in de cumulatieve verdelingsfunctie. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert LOGNORM.VERD in de kansdichtheidsfunctie.

Functie LOGNORM.VERD in het Engels

De functie LOGNORM.VERD wordt in het Engels gebruikt als: LOGNORM.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule LOGNORM.VERD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LOGSCH, MAX, MAXA, MEDIAAN, MEETK.GEM.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →