Excel formule LOGSCH

LOGSCH: Geeft de parameters van een exponentiële trend.

De formule LOGSCH in Excel berekent in regressieanalyse een exponentiële kromme die past bij uw gegevens en geeft als resultaat een matrix met waarden die de kromme beschrijft. Omdat de functie een matrix met waarden als resultaat geeft, moet deze worden ingevoerd als een matrixformule.

Syntaxis LOGSCH

LOGSCH(y_bekend, [x_bekend], [const], [stat])

y-bekend: De reeks y-waarden die u al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

x-bekend: Een reeks x-waarden die u wellicht al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

const: Optioneel Een logische waarde die aangeeft of de constante b moet worden gelijkgesteld aan 1.

stat: Een logische waarde die aangeeft of als resultaat ook aanvullende regressiegrootheden moeten worden gegeven.

Functie LOGSCH in het Engels

De functie LOGSCH wordt in het Engels gebruikt als: LOGEST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule LOGSCH is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MAX, MAXA, MEDIAAN, MEETK.GEM, MIN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →