Excel formule MAAND

MAAND: Geeft uit een datum de maand (als getal).

De formule MAAND in Excel geeft als resultaat de maand van een datum die wordt vertegenwoordigd door een serieel getal. De maand wordt weergegeven als een geheel getal van 1 (januari) tot en met 12 (december).

Syntaxis MAAND

MAAND(serieel_getal)

serieel_getal: De datum waarvan u de maand wilt opzoeken. Datums moeten worden ingevoerd met de functie DATUM of als resultaat van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor 23 mei 2008. Er kunnen problemen ontstaan als datums als tekst worden ingevoerd.

Functie MAAND in het Engels

De functie MAAND wordt in het Engels gebruikt als: MONTH

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule MAAND is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MINUUT, NETTO.WERKDAGEN, NETWERKDAGEN.INTL, NU, SECONDE.



Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →