Excel formule MAX

MAX: Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten.

De formule MAX in Excel geeft als resultaat de grootste waarde in een verzameling waarden.

Syntaxis MAX

MAX(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 getallen waarvan u de grootste waarde wilt bepalen.

Functie MAX in het Engels

De functie MAX wordt in het Engels gebruikt als: MAX

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MAX is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MAXA, MEDIAAN, MEETK.GEM, MIN, MINA.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →