Excel formule MAXA

MAXA: Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.

De formule MAXA in Excel geeft als resultaat de grootste waarde in een lijst met argumenten.

Syntaxis MAXA

MAXA(waarde1,[waarde2],...)

waarde1: Het eerste getalargument waarvoor u de grootste waarde wilt bepalen.

waarde2;...: Getalargumenten 2 tot 255 waarvoor u de grootste waarde wilt bepalen.

Functie MAXA in het Engels

De functie MAXA wordt in het Engels gebruikt als: MAXA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MAXA is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MEDIAAN, MEETK.GEM, MIN, MINA, MODUS.ENKELV.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →