Excel formule MEDIAAN

MEDIAAN: Geeft de mediaan van de opgegeven getallen.

De formule MEDIAAN in Excel berekent de mediaan (het getal in het midden van een set) van de gegeven getallen.

Syntaxis MEDIAAN

MEDIAAN(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 getallen waarvan u de mediaan wilt bepalen.

Functie MEDIAAN in het Engels

De functie MEDIAAN wordt in het Engels gebruikt als: MEDIAN

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MEDIAAN is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MEETK.GEM, MIN, MINA, MODUS.ENKELV, MODUS.MEERV.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →