Excel formule MEETK.GEM

MEETK.GEM: Geeft het meetkundige gemiddelde.

De formule MEETK.GEM in Excel berekent het meetkundige gemiddelde van positieve gegevens in een matrix of bereik. U kunt de functie MEETK.GEM bijvoorbeeld gebruiken om het gemiddelde rentepercentage te berekenen uitgaande van samengestelde rente en variabele rentepercentages.

Syntaxis MEETK.GEM

MEETK.GEM(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. Maximaal 255 getallen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Functie MEETK.GEM in het Engels

De functie MEETK.GEM wordt in het Engels gebruikt als: GEOMEAN

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MEETK.GEM is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MIN, MINA, MODUS.ENKELV, MODUS.MEERV, NEGBINOM.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →