Excel formule MIN

MIN: Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten.

De formule MIN in Excel geeft als resultaat het kleinste getal in een lijst met waarden.

Syntaxis MIN

MIN(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 getallen waarvan u de kleinste waarde wilt bepalen.

Functie MIN in het Engels

De functie MIN wordt in het Engels gebruikt als: MIN

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MIN is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MINA, MODUS.ENKELV, MODUS.MEERV, NEGBINOM.VERD, NORM.INV.N.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →