Excel formule MINA

MINA: Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.

De formule MINA in Excel geeft als resultaat de kleinste waarde in een lijst met argumenten.

Syntaxis MINA

MINA(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1, waarde2, ...: waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 waarden waarvan u de kleinste waarde wilt bepalen.

Functie MINA in het Engels

De functie MINA wordt in het Engels gebruikt als: MINA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MINA is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MODUS.ENKELV, MODUS.MEERV, NEGBINOM.VERD, NORM.INV.N, NORM.S.INV.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →