Excel formule MINUUT

MINUUT: Geeft uit een tijdstip de minuten.

De formule MINUUT in Excel geeft als resultaat de minuut van een tijdwaarde. De minuut wordt weergegeven als een geheel getal tussen 0 en 59.

Syntaxis MINUUT

MINUUT(serieel_getal)

serieel_getal: De tijdwaarde die de minuut bevat die u zoekt. Tijden kunnen worden opgegeven als tekenreeksen tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld "18:45"), als decimale getallen (bijvoorbeeld 0,78125, dat 18:45 vertegenwoordigt), of als het resultaat van andere formules of functies (bijvoorbeeld TIJDWAARDE("18:45")).

Functie MINUUT in het Engels

De functie MINUUT wordt in het Engels gebruikt als: MINUTE

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule MINUUT is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NETTO.WERKDAGEN, NETWERKDAGEN.INTL, NU, SECONDE, TIJD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →