Excel formule MODUS

MODUS: Geeft de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling.

Syntaxis MODUS

MODUS(getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument waarvoor u de modus wilt berekenen.

getal2, ...: Getalargumenten 2 tot 255 waarvan u de modus wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Functie MODUS in het Engels

De functie MODUS wordt in het Engels gebruikt als: MODE

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule MODUS is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NEG.BINOM.VERD, NORM.INV, NORM.VERD, PERCENT.RANG, PERCENTIEL.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →