Excel formule MODUS.ENKELV

MODUS.ENKELV: Geeft de meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of bereik met gegevens.

Syntaxis MODUS.ENKELV

MODUS.ENKELV(getal,[getal2],...])

getal1: Het eerste argument waarvoor u de modus wilt berekenen.

getal2, ...: Argumenten 2 tot 254 waarvan u de modus wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door een puntkomma.

Functie MODUS.ENKELV in het Engels

De functie MODUS.ENKELV wordt in het Engels gebruikt als: MODE.SNGL

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MODUS.ENKELV is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: MODUS.MEERV, NEGBINOM.VERD, NORM.INV.N, NORM.S.INV, NORM.S.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →