Excel formule MODUS.MEERV

MODUS.MEERV: Berekent een verticale matrix van de vaakst voorkomende, of herhaalde waarden in een matrix of gegevensbereik.

Syntaxis MODUS.MEERV

MODUS.MEERV((getal1,[getal2],...])

getal1: Het eerste getalargument waarvoor u de modus wilt berekenen.

getal2, ...: Getalargumenten 2 tot 254 waarvan u de modus wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door een puntkomma.

Functie MODUS.MEERV in het Engels

De functie MODUS.MEERV wordt in het Engels gebruikt als: MODE.MULT

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule MODUS.MEERV is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NEGBINOM.VERD, NORM.INV.N, NORM.S.INV, NORM.S.VERD, NORM.VERD.N.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →