Excel formule MULTINOMIAAL

MULTINOMIAAL: Geeft de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen.

De formule MULTINOMIAAL in Excel berekent de verhouding tussen de faculteit van een som waarden en het product van de faculteiten van die waarden.

Syntaxis MULTINOMIAAL

MULTINOMIAAL(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 waarden waarvoor u de multinomiaalcoëfficiënt wilt bepalen.

Functie MULTINOMIAAL in het Engels

De functie MULTINOMIAAL wordt in het Engels gebruikt als: MULTINOMIAL

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule MULTINOMIAAL is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ONEVEN, PI, POS.NEG, PRODUCT, PRODUCTMAT.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →