Excel formule NB

NB: Geeft de foutwaarde #N/B, betekent 'niet beschikbaar'.

De formule NB in Excel geeft als resultaat de foutwaarde #N/B. #N/B staat voor 'niet beschikbaar'. Gebruik NB om lege cellen te markeren. Door #N/B in te voeren in cellen die geen gegevens bevatten, kunt u voorkomen dat lege cellen in een berekening worden opgenomen. Wanneer een formule naar een cel met #N/B verwijst, geeft de formule de foutwaarde #N/B als resultaat.

Functie NB in het Engels

De functie NB wordt in het Engels gebruikt als: NA

Excel formules uit de categorie Informatie

De Excel formule NB is een functie van de Excel formules categorie Informatie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: TYPE, TYPE.FOUT.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →