Excel formule NEG.BINOM.VERD

NEG.BINOM.VERD: Geeft de negatieve binomiaalverdeling.

Syntaxis NEG.BINOM.VERD

NEG.BINOM.VERD(aantal-ongunstig,aantal-gunstig,kans-gunstig)

aantal-ongunstig: Het aantal ongunstige uitkomsten.

aantal-gunstig: Het minimum aantal gunstige uitkomsten.

kans-gunstig: De kans op een gunstige uitkomst.

Functie NEG.BINOM.VERD in het Engels

De functie NEG.BINOM.VERD wordt in het Engels gebruikt als: NEGBINOMDIST

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule NEG.BINOM.VERD is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NORM.INV, NORM.VERD, PERCENT.RANG, PERCENTIEL, POISSON.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →