Excel formule NEGBINOM.VERD

NEGBINOM.VERD: Geeft de negatieve binomiaalverdeling.

Syntaxis NEGBINOM.VERD

NEGBINOM.VERD(aantal-ongunstig,aantal-gunstig,kans-gunstig,cumulatief)

aantal-ongunstig: Het aantal ongunstige uitkomsten.

aantal-gunstig: Het minimum aantal gunstige uitkomsten.

kans-gunstig: De kans op een gunstige uitkomst.

cumulatief: Een logische waarde die de vorm van de functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert NEGBINOM.VERD in de cumulatieve verdelingsfunctie. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert LOGNORM.VERD in de kansdichtheidsfunctie.

Functie NEGBINOM.VERD in het Engels

De functie NEGBINOM.VERD wordt in het Engels gebruikt als: NEGBINOM.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule NEGBINOM.VERD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NORM.INV.N, NORM.S.INV, NORM.S.VERD, NORM.VERD.N, NORMALISEREN.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →