Excel formule NETTO.WERKDAGEN

NETTO.WERKDAGEN: Geeft het aantal hele werkdagen tussen twee datums.

De formule NETTO.WERKDAGEN in Excel geeft het aantal volledige werkdagen tussen begindatum en einddatum. Weekeinden en datums die zijn gedefinieerd als feestdagen gelden niet als werkdagen. Gebruik NETTO.WERKDAGEN om vergoedingen en emolumenten te berekenen die zijn gebaseerd op het aantal gewerkte dagen in een bepaalde periode.

Syntaxis NETTO.WERKDAGEN

NETTO.WERKDAGEN(begindatum, einddatum, [feestdagen])

begindatum: Een datum die de begindatum aangeeft.

einddatum: Een datum die de einddatum aangeeft.

feestdagen: Een optioneel bereik van een of meer dagen die moeten worden uitgesloten van de werkkalender, zoals feestdagen en vakanties. De lijst kan een cellenbereik zijn dat de datums bevat of een matrixconstante (matrix: wordt gebruikt om enkelvoudige formules te maken die meerdere resultaten geven of die worden toegepast op een groep argumenten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep constanten die als argument wordt gebruikt.) met de seriƫle getallen die de datums vertegenwoordigen.

Functie NETTO.WERKDAGEN in het Engels

De functie NETTO.WERKDAGEN wordt in het Engels gebruikt als: NETWORKDAYS

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule NETTO.WERKDAGEN is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NETWERKDAGEN.INTL, NU, SECONDE, TIJD, TIJDWAARDE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →