Excel formule NETWERKDAGEN.INTL

NETWERKDAGEN.INTL: Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met aangepaste weekendparameters.

Syntaxis NETWERKDAGEN.INTL

NETWERKDAGEN.INTL(begindatum, einddatum, [weekend], [feestdagen])

begindatum en einddatum: De datums waarvoor het verschil moet worden berekend. De begindatum kan eerder zijn dan, gelijk aan of later dan de einddatum.

weekend: Geeft de dagen van de week aan die weekenddagen zijn en niet worden opgenomen in het aantal volledige werkdagen tussen de begindatum en de einddatum. Weekend is een weekendgetal of een tekenreeks die aangeeft wanneer weekenden voorkomen.

feestdagen: Een optionele set van een of meer datums die moeten worden uitgesloten van de kalender met werkdagen. feestdagen moet een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante van de seriële waarden die deze datums aangeven. De volgorde van datums of seriële waarden in vakantiedagen kan willekeurig zijn.

Functie NETWERKDAGEN.INTL in het Engels

De functie NETWERKDAGEN.INTL wordt in het Engels gebruikt als: NETWORKDAYS.INTL

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule NETWERKDAGEN.INTL is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NU, SECONDE, TIJD, TIJDWAARDE, UUR.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →