Excel formule NHW

NHW: Geeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows.

De formule NHW in Excel berekent de huidige nettowaarde van een investering met een discontopercentage en een reeks toekomstige betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden).

Syntaxis NHW

NHW(rente,waarde1,[waarde2],...)

rente: Het discontopercentage over één termijn.

waarde1, waarde2,...: waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 254 argumenten die de betalingen en inkomsten weergeven.

Functie NHW in het Engels

De functie NHW wordt in het Engels gebruikt als: NPV

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule NHW is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NHW2, NOMINALE.RENTE, NPER, OPBRENGST, PBET.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →