Excel formule NHW2

NHW2: Geeft de huidige nettowaarde voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows.

De formule NHW2 in Excel berekent de netto huidige waarde van een geplande serie cashflows. Voor het berekenen van een reeks periodieke cashflows gebruikt u de functie NHW.

Syntaxis NHW2

NHW2(rente, waarden, datums)

rente: Het discontopercentage dat moet worden toegepast op de cashflows.

waarden: Een reeks cashflows die correspondeert met een geplande serie betalingsdatums. De eerste betaling is optioneel en komt overeen met kosten die zijn gemaakt of een betaling die is verricht aan het begin van de investering. Als de eerste waarde kosten of een betaling vertegenwoordigt, moet deze waarde negatief zijn. De volgende betalingen worden verdisconteerd op basis van een jaar van 365 dagen. De reeks waarden moet ten minste één positieve en één negatieve waarde bevatten.

datums: Een schema van betalingsdatums dat correspondeert met de geplande cashflowbetalingen. De eerste betalingsdatum geeft het begin van het betalingsschema aan. Alle andere datums moeten later zijn dan deze datum, maar kunnen in willekeurige volgorde voorkomen.

Functie NHW2 in het Engels

De functie NHW2 wordt in het Engels gebruikt als: XNPV

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule NHW2 is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NOMINALE.RENTE, NPER, OPBRENGST, PBET, PRIJS.DISCONTO.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →