Excel formule NOMINALE.RENTE

NOMINALE.RENTE: Geeft het nominale jaarlijkse rentepercentage.

De formule NOMINALE.RENTE in Excel berekent de jaarlijkse nominale rente op basis van het effectieve rentepercentage en het aantal betalingstermijnen per jaar.

Syntaxis NOMINALE.RENTE

NOMINALE.RENTE(effectieve_rente, termijnen_per_jaar)

effectieve_rente: Het effectieve rentepercentage.

termijnen_per_jaar: Het aantal betalingstermijnen per jaar.

Functie NOMINALE.RENTE in het Engels

De functie NOMINALE.RENTE wordt in het Engels gebruikt als: NOMINAL

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule NOMINALE.RENTE is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NPER, OPBRENGST, PBET, PRIJS.DISCONTO, PRIJS.NOM.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →