Excel formule NORM.INV

NORM.INV: Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling.

Syntaxis NORM.INV

NORM.INV.N(kans,gemiddelde,standaarddev)

kans: Een kans die correspondeert met de normale verdeling.

gemiddelde: Het rekenkundig gemiddelde van de verdeling.

standaarddev: De standaarddeviatie van de verdeling.

Functie NORM.INV in het Engels

De functie NORM.INV wordt in het Engels gebruikt als: NORMINV

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule NORM.INV is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NORM.VERD, PERCENT.RANG, PERCENTIEL, POISSON, RANG.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →