Excel formule NORM.VERD

NORM.VERD: Geeft de cumulatieve normale verdeling.

Syntaxis NORM.VERD

NORM.DIST.N(x,gemiddelde,standaarddev,cumulatief)

x: De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen.

gemiddelde: Het rekenkundig gemiddelde van de verdeling.

standaarddev: De standaarddeviatie van de verdeling.

cumulatief: Een logische waarde die de vorm van de functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert NORM.DIST.N in de cumulatieve verdelingsfunctie. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert NORM.DIST.N in de kansdichtheidsfunctie.

Functie NORM.VERD in het Engels

De functie NORM.VERD wordt in het Engels gebruikt als: NORMDIST

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule NORM.VERD is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PERCENT.RANG, PERCENTIEL, POISSON, RANG, STAND.NORM.INV.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →