Excel formule NORM.VERD.N

NORM.VERD.N: Geeft de normale verdeling voor opgegeven gemiddelde en standaarddeviatie.

Functie NORM.VERD.N in het Engels

De functie NORM.VERD.N wordt in het Engels gebruikt als: NORM.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule NORM.VERD.N is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NORMALISEREN, PEARSON, PERCENTIEL.EXC, PERCENTIEL.INC, PERMUTATIES.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →