Excel formule NORMALISEREN

NORMALISEREN: Geeft een genormaliseerde waarde.

De formule NORMALISEREN in Excel berekent een genormaliseerde waarde uit een verdeling die wordt gekenmerkt door een gemiddelde en standaarddev.

Syntaxis NORMALISEREN

NORMALISEREN(x, gemiddelde, standaarddev)

x: De waarde die u wilt normaliseren.

gemiddelde: Het rekenkundig gemiddelde van de verdeling.

standaarddev: De standaarddeviatie van de verdeling.

Functie NORMALISEREN in het Engels

De functie NORMALISEREN wordt in het Engels gebruikt als: STANDARDIZE

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule NORMALISEREN is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PEARSON, PERCENTIEL.EXC, PERCENTIEL.INC, PERMUTATIES, POISSON.VERD.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →