Excel formule NPER

NPER: Geeft het aantal termijnen van een investering.

De formule NPER in Excel berekent het aantal termijnen voor een investering, op basis van periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage.

Syntaxis NPER

NPER(rente,bet,hw,[tw],[type_getal])

rente: Het rentepercentage per termijn.

bet: De betaling die per termijn wordt verricht. Dit bedrag kan gedurende de looptijd van de annuïteit niet worden gewijzigd. Normaal gesproken omvat bet de hoofdsom en de rente, maar geen andere verschuldigde bedragen.

hw: De huidige waarde, ofwel het totaalbedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is.

tw: De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 0 (de toekomstige waarde van bijvoorbeeld een lening is 0).

type_getal: Het getal 0 of 1 geeft aan wanneer betalingen moeten worden voldaan.

Functie NPER in het Engels

De functie NPER wordt in het Engels gebruikt als: NPER

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule NPER is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: OPBRENGST, PBET, PRIJS.DISCONTO, PRIJS.NOM, PRIJS.VERVALDAG.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →