Excel formule OCT.N.DEC

OCT.N.DEC: Converteert een octaal getal naar een decimaal getal.

De formule OCT.N.DEC in Excel converteert een octaal getal naar een decimaal getal.

Syntaxis OCT.N.DEC

OCT.N.DEC(getal)

getal: Het octale getal dat u wilt converteren. getal kan maximaal tien octale tekens (dertig bits) bevatten. De meest significante bit van getal is de teken-bit. De overige 29 bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

Functie OCT.N.DEC in het Engels

De functie OCT.N.DEC wordt in het Engels gebruikt als: OCT2DEC

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule OCT.N.DEC is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: OCT.N.HEX.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →