Excel formule OCT.N.HEX

OCT.N.HEX: Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal.

De formule OCT.N.HEX in Excel converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal.

Syntaxis OCT.N.HEX

OCT.N.HEX(getal, [aantal_tekens])

getal: Het octale getal dat u wilt converteren. getal kan maximaal tien octale tekens (dertig bits) bevatten. De meest significante bit van getal is de teken-bit. De overige 29 bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

aantal_tekens: Het aantal tekens dat u wilt gebruiken. Als u aantal_tekens weglaat, wordt met OCT.N.HEX het minimum aantal tekens gebruikt dat nodig is om het getal hexadecimaal weer te geven. aantal_tekens is handig als u het resultaat wilt opvullen met voorloopnullen.

Functie OCT.N.HEX in het Engels

De functie OCT.N.HEX wordt in het Engels gebruikt als: OCT2HEX

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule OCT.N.HEX is een functie van de Excel formules categorie Techniek.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →