Excel formule OCT.N.HEX

OCT.N.HEX: Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal.

De formule OCT.N.HEX in Excel converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal.

Syntaxis OCT.N.HEX

OCT.N.HEX(getal, [aantal_tekens])

getal: Het octale getal dat u wilt converteren. getal kan maximaal tien octale tekens (dertig bits) bevatten. De meest significante bit van getal is de teken-bit. De overige 29 bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

aantal_tekens: Het aantal tekens dat u wilt gebruiken. Als u aantal_tekens weglaat, wordt met OCT.N.HEX het minimum aantal tekens gebruikt dat nodig is om het getal hexadecimaal weer te geven. aantal_tekens is handig als u het resultaat wilt opvullen met voorloopnullen.

Functie OCT.N.HEX in het Engels

De functie OCT.N.HEX wordt in het Engels gebruikt als: OCT2HEX

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule OCT.N.HEX is een functie van de Excel formules categorie Techniek.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →