Excel formule ONEVEN

ONEVEN: Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal.

De formule ONEVEN in Excel rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde oneven gehele getal.

Syntaxis ONEVEN

ONEVEN(getal)

getal: De waarde die u wilt afronden.

Functie ONEVEN in het Engels

De functie ONEVEN wordt in het Engels gebruikt als: ODD

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule ONEVEN is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PI, POS.NEG, PRODUCT, PRODUCTMAT, QUOTIENT.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →