Excel formule ONWAAR

ONWAAR: Constante met de logische waarde ONWAAR.

De formule ONWAAR in Excel geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR.

Syntaxis ONWAAR

ONWAAR()

Functie ONWAAR in het Engels

De functie ONWAAR wordt in het Engels gebruikt als: FALSE

Excel formules uit de categorie Logisch

De Excel formule ONWAAR is een functie van de Excel formules categorie Logisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: WAAR.



Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →