Excel formule OPBRENGST

OPBRENGST: Geeft het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier.

De formule OPBRENGST in Excel berekent het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier.

Syntaxis OPBRENGST

OPBRENGST(stortingsdatum, vervaldatum, investering, disc, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

investering: Het bedrag dat in het waardepapier is geïnvesteerd.

disc: Het discontopercentage voor het waardepapier.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie OPBRENGST in het Engels

De functie OPBRENGST wordt in het Engels gebruikt als: RECEIVED

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule OPBRENGST is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PBET, PRIJS.DISCONTO, PRIJS.NOM, PRIJS.VERVALDAG, REND.DISCONTO.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →