Excel formule PBET

PBET: Geeft de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn.

De formule PBET in Excel berekent de afbetaling op de hoofdsom van een investering voor een bepaalde termijn, op basis van periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage.

Syntaxis PBET

PBET(rente, termijn, aantal-termijnen, hw, [tw], [type_getal])

rente: Het rentepercentage per termijn.

termijn: Geeft de termijn aan en moet een getal zijn tussen 1 en aantal-termijnen.

aantal-termijnen: Het totale aantal termijnen in een annuïteit.

hw: De huidige waarde, ofwel het totaalbedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is.

tw: De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 0 (de toekomstige waarde van een lening is bijvoorbeeld 0).

type_getal: Het getal 0 of 1 geeft aan wanneer betalingen voldaan moeten worden.

Functie PBET in het Engels

De functie PBET wordt in het Engels gebruikt als: PPMT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule PBET is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PRIJS.DISCONTO, PRIJS.NOM, PRIJS.VERVALDAG, REND.DISCONTO, REND.VERVAL.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →