Excel formule PERCENT.RANG

PERCENT.RANG: Geeft de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling.

Syntaxis PERCENT.RANG

PERCENT.RANG(matrix,x,[significantie])

matrix: De matrix die, of het bereik met numerieke gegevens dat, de relatieve positie bepaalt.

x: De waarde waarvan u de rang wilt weten.

significantie: Een optionele waarde die het aantal significante cijfers aangeeft in het resulterende percentage. Als u significantie weglaat, gebruikt PERCENT.RANG drie cijfers (0,xxx).

Functie PERCENT.RANG in het Engels

De functie PERCENT.RANG wordt in het Engels gebruikt als: PERCENTRANK

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule PERCENT.RANG is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: PERCENTIEL, POISSON, RANG, STAND.NORM.INV, STAND.NORM.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →